Навчальні та робочі програми дисциплін

Г.С.Столяренко

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

В.М.Вязовик

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
ОЗОННА ТЕХНОЛОГІЯ В ХІМІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

А.В.Громико

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ТЕХНОЛОГІЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ
ПРОЕКТУВАННЯ ВОДООЧИСНИХ СПОРУД

М.Г.Коваль

ХІМІЯ (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Т.В.Солодовнік

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА ТА ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ
СУЧАСНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
МЕМБРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІМІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І.М.Демчук

ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
ТЕХНОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗАНОГО АЗОТУ
СПЕЦІАЛЬНІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Т.В. Клименко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОДОПІДГОТОВКИ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

Н.М.Фоміна

ЕКОЛОГІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ
ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 
( бакалавр)
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА       
( магістр)

Н.В. Фещенко

ТЕХНОЛОГІЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ТЕХНОЛОГІЯ КАУСТИЧНОЇ ТА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ