Хімія дає в руки людині величезні можливості і сили, але при цьому вимагає грамотного відповідального їх використання.

                                                                                                                                              Майк Адамс

Хімія – це одна з природничих наук, завданням якої є дослідження властивостей речовин, їхньої будови, вивчення умов та способів перетворення одних речовин в інші, практичне використання таких реакцій.

Хімічна інженерія знаходиться на зв’язку між наукою та технологією. Це одна з основних інженерних дисциплін, яка займається вивченням хімії, хімічних явищ, перетворень, проектування; конструкцією та експлуатацією установок, які здійснюють хімічні реакції для вирішення практичних завдань або виготовлення корисних продуктів. Вивчення та дослідження цих процесів починається в лабораторії, а закінчується на виробництві.

Велика увага кафедри хімічних технологій та водоочищення приділяється формуванню циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, які є основою фахових знань та вмінь, необхідних випускникам для успішної роботи на сучасному підприємстві. Ґрунтовна хімічна підготовка відрізняє наших випускників серед інших студентів в нашому університеті.

Кафедра постійно працює над вдосконаленням лабораторної бази (оснащенням лабораторій, постійним оновленням лабораторного практикуму), пошуком перспективних баз практик студентів.

Основна мета навчальної та науково-дослідної роботи на кафедрі – забезпечення підготовки професійних кадрів хіміків-технологів, здатних вирішувати технічні та технологічні завдання щодо розвитку економіки Черкаського регіону, а також проведення фундаментальних досліджень, необхідних прикладній науці.

                                     І В ЖИТТІ І В НАВЧАННІ