Історія кафедри починається з 1980 року, коли на будівельному факультеті Черкаської філії Київського політехнічного інституту була створена кафедра хімії.

Перший випуск спеціалістів з хімічної технології неорганічних речовин було проведено у 1984 році.

У 1994 році наказом ректора від кафедри хімії відділяється кафедра хімічної технології неорганічних речовин (ХТНР), яка стає випускаючою та являється самостійним підрозділом. Кафедру очолив к.т.н., доцент Столяренко Г.С. На кафедрі активно розвивається напрямок наукових досліджень з використання озону в процесах очищення відхідних газів промислових підприємств, очищення стічних вод та підготовки питної води, зниження токсичності відпрацьованих газів автомобільного транспорту.

На базі наукових розробок кафедри хімії відкрито лабораторію екологічних проблем Черкаського промислового регіону, яку очолив к.т.н. Столяренко Г.С.

На кафедрі ХТНР в 1995 році відкрито спеціалізацію «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища». Спеціалізація надалі стала основою для відкриття у 1998 році кафедри екології.

У 1999 році на базі кафедри ХТНР було відкрито спеціалізацію «Хімічна та харчова технології». У 2005 році на базі спеціалізації відкрито окрему спеціальність 6.091700 «Технологія бродильних виробництв та виноробства» на новій кафедрі.

Наказом ректора Черкаського державного технологічного університету у 2010 році кафедра загальної хімії та кафедра хімічної технології неорганічних речовин були об’єднані в єдину кафедру хімії та хімічної технології неорганічних речовин.

З 2016 року кафедра має назву – «кафедра хімічних технологій та водоочищення». ЇЇ очолює доктор технічних наук професор Столяренко Г.С.

Кафедрі доручено підготовку фахівців із спеціальностостей  161 “Хімічні технології та інженерія”. Підготовка фахівців здійснюється за освітньоступеневими кваліфікаційними рівнями“бакалавр”, “магістр”. У 2016 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку професіоналів за третім рівнем вищої освіти ступеня «Доктор філософії» – PhD(кандидат технічних наук).

Підготовка фахівців з хімічної технології неорганічних речовин у ЧДТУ передбачає знання з технологій виробництва аміаку, сульфатної та нітратної кислот, амонійної селітри, карбаміду, фоосфорвмісних та складних мінеральних добрив, технологій підготовки якісної питної води та очищення стічних вод з викладанням більш досконалих технологій і сучасного обладнання, організації й планування виробництва, його автоматизації; більшої адаптації знань фахівців до потреб підприємств-замовників, шляхом проходження на цих підприємствах виробничих практик і виконання дипломних проектів з їх реконструкції.

Розвиток спеціальності забезпечується шляхом залучення висококваліфікованих фахівців з вищих навчальних і науково-дослідних закладів, підвищення кваліфікації викладацького складу шляхом підготовки дисертаційних робіт, стажування в провідних університетах України та іноземних держав, підприємствах галузі, вдосконалення матеріально-технічної бази. Для проведення навчального процесу на кафедрі є необхідне обладнання, а також висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Починаючи з 1984 року кафедрою проведено 27 випусків та підготовано більше ніж 700 спеціалістів та магістрів з хімічної технології неорганічних речовин.

З 2011 по 2015 роки кафедра приймала участь в Норвезько-Євразійському проекті «Water Harmony Project».

Проект передбачав гармонізацію навчальних планів України, Білорусії, Казахстану, Таджикистану і Норвегії в напрямку підготовки спеціалістів з очищення природної води, очистки промислових та побутових стічних вод.

В рамках проекту було проведено навчання 66 студентів магістрів в Норвегії (м. Ас) за норвезькими програмам підготовки із здачею іспитів в Норвегії. Зараз продовжується робота в напрямку запровадження програми видачі дипломів міжнародного зразка.

З 2016 року проект продовжено, зараз він має назву «WaterHarmonyEurasiaII». Проект організований таким чином, що велика кількість професорсько-викладацького складу (понад 40), студенти (понад 100), а також допоміжний персонал (понад 30) з державних і приватних організацій матимуть можливість фізично зустрітися один з одним в університетах консорціуму. Загальне фінансування проекту складає 600 тис. €. Детальніше на офіційному сайті проекту: waterh.net

Також з 2016 року кафедра є учасником програми Еrasmus+. В рамках проекту PM-1-11/2015-NMBU «Harmonizing water related graduate education» передбачено створення консорціуму із десяти університетів: Норвегії, Польщі, Німеччини, України, Шрі-Ланки та Китаю. Загальний об’єм фінансування проекту 1,331 €. Проект має наукове спрямування і виділені Євросоюзом кошти будуть спрямовані на створення нових процесів та технологій в області підготовки якісної питної води та очистки стічних вод.